„Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat!”

1956 októberében és novemberében a lengyel társadalom kétszer akkora önkéntes segítséget nyújtott a magyar forradalom számára, mint a világ összes többi országa együtt. E hónapok története a magyar-lengyel szolidaritás legszebb történelmi pillanatai közé tartozik.

Az 1956-os forradalom a XX. századi magyar történelem egyik legfontosabb eseménye, amely meghatározta a század második felét. A 12. osztályos új generációs történelem tankönyv ennek megfelelően részletesen tárgyalja a forradalom történetét.

A magyar-lengyel kölcsönhatások rendkívüli szerepet játszottak az októberi napokban. A tankönyvből megtudjuk, hogy „hasonló belpolitikai feszültség jellemezte ezekben a hetekben Lengyelországot is, ahol szintén megkezdődött a sztálinista politikusok háttérbe szorítása. Bár Hruscsov kezdetben ellenezte az ottani jelentős változásokat, végül a szovjetek elfogadták egy olyan kommunista vezető hatalomra kerülését, akinek programja sokban megegyezett Nagy Imre politikai elképzeléseivel.” (78. o.)

A tankönyv azonban nem szól egy szót sem az előzményekről, az 1956. június 28-án kirobbant poznańi felkelésről, amely felgyorsította a változásokat Lengyelországban. És nem terhelték a diákokat a Nagy Imréhez hasonlított lengyel vezetőnek a nevével sem. Władysław Gomułkáról van szó, a lengyel október események legnépszerűbb politikusáról, aki antisztálinista programjával elnyerte a társadalom támogatását. Ezentúl sajnálatos, hogy a „A forradalom külpolitikai helyzete” fejezetben (86. o.) nem esik szó a lengyelekről.

Az alábbi videóban végigkövethetjük az eseményeket a poznańi feleléstől a budapesti forradalomig.

Nagy Béla térképe

Władysław Gomułka 1956. október 20-án, a LEMP KB VIII. plénumán elmondott programbeszédében egyszerre kritizálta a sztálinista rendszert és fogalmazta meg egy új korszak nyitányát. A beszéd teljes egészében megjelent a Szabad Nép hasábjain, amiért az újságot pillanatok alatt szétkapkodták.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

A tankönyv 79. oldalán megismerkedhetünk egy korabeli röplap szövegével, amely első pontja így hangzik: „Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat!”. Nem derül azonban ki, hogy éppen Gomułka megjelentetett beszéde miatt vonult a tömeg október 23-án Bem apó lengyel tábornok szobrához, hogy szimbolikusan is kifejezze óhaját egy lengyelországihoz hasonló vezetőváltás iránt. A Műszaki Egyetem felől érkező diákok menete élén a magyar mellett a lengyel zászlót is lobogtatták. E lengyel zászló a Bem-szobornál is feltűnik.

A Bem szobor előtt.

A lengyel társadalom Magyarországra figyelt. A fiatal munkások, egyetemisták és az értelmiségiek nagy szimpátiával követték a budapesti eseményeket. A lengyel társadalom nem csak figyelte a magyarországi eseményeket, nem csupán szimbolikusan és tüntetésekkel fejezte ki szolidaritását a felkelő magyar néppel, hanem tettekkel is. Már a forradalom első napjaiban megindult az önkéntes véradás és adakozás, majd október 26-án a Lengyel Rádióban felhívást tettek közzé a „Magyar testvérek” megsegítése céljával. Ettől kezdve tömegesen érkeztek a lengyel munkások és egyetemisták a véradóállomásokra, amelyek éjjel-nappal üzemeltek.

Összesen körülbelül 4000 lengyel állampolgár adott vért a magyarok számára.

A szovjet katonai intervenció után sem szűnt meg a lengyel segítségnyújtás. 1957. január végéig 31 millió złoty önkéntes pénzadományok, valamint kb. 11 millió złoty értékű természetbeni adomány gyűlt össze. Ezeket a Lengyel Vöröskereszt segítségével juttatták el Magyarországra 42 teherautón és 104 vasúti kocsin. Emellett a Kádár-kormány kérésére a lengyel kormány is nyújtott 100 millió złoty értékű vissza nem térítendő árusegélyt.

Ajánlott olvasmány:

  • Mitrovits Miklós: Magyar–lengyel kölcsönhatások az 1956-os forradalom idején. (ujkor.hu)
  • Az 1956-os magyar forradalom lengyel dokumentumai. Összeállította, fordította és a bevezető tanulmányt írta: Tischler János. Budapest, 1956-os Intézet – Windsor Kiadó, 1996.
  • Lengyelország XX. századi történelme.

Pin It on Pinterest